O stopach

Stopy zbudowane są z 28 kości każda, co stanowi jedną czwartą wszystkich kości naszego organizmu. Za prawidłową pracę stopy, utrzymanie prawidłowego ułożenia kości i ich pracy między sobą odpowiada 27 mięśni.

 
Stopa jest bardzo specjalistyczną biomechanicznie częścią ciała. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z istoty prawidłowej pracy naszych stóp. Stopy podobnie jak tułów, mają system mięśni odpowiedzialnych za prawidłowe wysklepienie i pracę stopy – tzw. „core” stopy. Mają za zadanie wytworzyć prawidłowe łuki i odpowiadają za stabilność stopy i stawu skokowego. Ze względu na specyficzną budowę stóp, gdzie możemy wyróżnić dwa łuki podłużne przyśrodkowy i boczny, oraz przedni i tylny łuk poprzeczny śródstopia, nasze stopy są amortyzatorami organizmu. Działają jak sprężyny, absorbując wstrząsy podczas przemieszczania się. Stanowią one integralną całość i przenoszą ciężar ciała z kości skokowej na całą stopę. Jest to układ który pozwala na dostosowanie się do masy i siły reakcji podłoża podczas chodzenia czy biegania, a także służy jako sztywna dźwignia do odpychania. Pasywne struktury włączając w to rozcięgno podeszwowe i więzadła podeszwowe, także są strukturami odpowiadającymi za utrzymanie wysklepień stopy, ich elastyczność, oraz wpływają na ich sprężystość.

 

Żeby wszystkie amortyzatory stopy działały prawidłowo i absorbowały odpowiednio dużą ilość wstrząsów, wszystkie kości względem siebie muszą pracować prawidłowo. Dlatego nawet najmniejsze odchylenia od prawidłowego ustawienia stóp, mogą powodować duże problemy w odległych rejonach organizmu.
Nasze stopy – lewa i prawa – różnią się między sobą:

  • długością,
  • szerokością przodostopia,
  • tęgością,
  • ukształtowaniem łuków wysklepienia podłużnego i poprzecznego,
  • wielkością obciążanej powierzchni.

Dlatego tak ważne jest wykonanie wkładek ortopedycznych dostosowanych i skorygowanych
indywidualnie do każdej ze stóp.

O stopach